Pokličite: +386 (0)2 713 00 00
                    +386 (0)31 612 935

 

Politika zasebnosti

Varstvo osebnih podatkov

Štajerles trade d.o.o. se zavezuje, da bo po svojih najboljših možnih močeh varoval podatke in zasebnost obiskovalcev spletnih strani ŠTAJERLES TRADE d.o.o.

Namen te politike zasebnosti v okviru definiranja varovanja osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, kako vaše podatke zbiramo, za katere namene jih uporabljamo, kako jih hranimo ter kakšne so vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki, ki jih ŠTAJERLES TRADE d.o.o. zbira od vas, ko uporabljate spletno mesto https://www.stajerles-trade.si in povezana spletna mesta.

ŠTAJERLES TRADE d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek spletnega informacijskega sistema ŠTAJERLES TRADE d.o.o., skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu ŠTAJERLES TRADE d.o.o. določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na podjetje, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. ŠTAJERLES TRADE d.o.o. ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Lastnik in upravljalec osebnih podatkov

Pojem »lastnik spletnega mesta«, »upravljalec osebnih podatkov« (oziroma krajše »upravljalec«) v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov je:

ŠTAJERLES TRADE d.o.o.
Osluševci 49

2273 Podgorci
Slovenija
E: info@stajerles-trade.si
T: +386 2 713 0000
F: +386 2 713 0005

 

Uporabniki in spletno mesto

Uporabnik

Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki kot obiskovalec uporablja to spletno mesto in povezana spletna mesta ŠTAJERLES TRADE d.o.o.

Spletno mesto

Uporabnik spletnega mesta ŠTAJERLES TRADE d.o.o. je vsak uporabnik, ki uporablja spletno mesto https://www.stajerles-trade.si (v nadaljevanju »spletno mesto ŠTAJERLES TRADE«).

Osebni podatki: zbiranje, obdelava in namen njihove obdelave

ŠTAJERLES TRADE d.o.o. ob potrditvi zbira različne podatke o obiskovalcih spletnega mesta, s pomočjo katerih je mogoče identificirati uporabnike. Podatke zbiramo in uporabljamo na načine, ki so podrobneje opisani v nadaljevanju.

Zbiranje podatkov

ŠTAJERLES TRADE d.o.o. na spletnem mestu zbira osebne podatke – v kolikor jih uporabnik prostovoljno poda preko spletnih obrazcev ali ob naročilu na e-obveščanje, kar je namenjeno poslovnemu in tržnemu komuniciranju s ciljnimi uporabniki.

To so naslednji osebni podatki:

 • E-naslov

 • Ime in priimek

 • Naslov

 • Telefonska številka

 • IP naslov

Z namenom nadaljnje komunikacije vaše osebne podatke hranimo v naši bazi, in sicer na podlagi zakonitega interesa.

Upravljalec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Kot uporabnik spletnega mesta ste dolžni sami poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov v okviru spletnega mesta.

Namen obdelave podatkov

Uresničevanje pravic in obveznosti iz oddanih povpraševanj in/ali sklenjenih pogodb

V okviru prodaje / nakupa izdelkov in s tem izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ŠTAJERLES TRADE d.o.o. obdeluje osebne podatke posameznikov za namene identifikacije posameznika in sklenitve pogodbe (pogodba o prodaji izdelkov med podjetjem ŠTAJERLES TRADE d.o.o. in kupcem se sklene na podlagi preko spletne strani oddanega povpraševanja, ki se lahko naknadno dopolni ali spremeni glede na dogovarjanje med podjetjem in kupcem izven spletnega mesta). Zato se šteje, da se posredovani osebni podatki obdelujejo na podlagi pogodbenega pravnega temelja tudi za namen sklenitve pogodbe.
V primeru nakupa se osebne podatke obdeluje z namenom komunikacije s kupcem, za namen izvedbe naročila, reševanje morebitnih zahtevkov kupca (reklamacije, garancija), pošiljanje obvestil posameznikom v zvezi z izvedbo naročil in morebitne druge zakonsko določene namene, ki so potrebni za izvedbo naročila, za izvajanje morebitnih postopkov izterjave ter za lastne računovodske in davčne potrebe.

Obveščanje uporabnikov

 • Za namene neposrednega trženja - pošiljanje e-poštnih sporočil, ki vsebujejo koristne, zanimive, poučne in pomembne teme, ki jih pokriva upravljalec (obveščanje o novostih v ponudbi in akcijskih ponudbah, vabila na dogodke, vabila k sodelovanju v nagradnih igrah in natečajih, koristni nasveti za uporabnike, ipd).

 • Za potrebe remarketinga (Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube) z namenom boljšega oz bolj relevantnega obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje zavzetosti uporabnikov.

 • Za izvajanje trženjskih analiz in segmentiranja kupcev ter za posredovanje prilagojenih ponudb izdelkov in storitev.

Glede na posredovane osebne podatke lahko obvestila in prilagojene ponudbe prejemate po e-pošti na posredovan e-naslov oz. v tiskani obliki na posredovan naslov.

Analiza aktivnosti uporabnikov

 • Segmentiranje oz. profiliranje uporabnikov za namene bolj personaliziranega (relevantnega) načina obveščanja in doseganja višje stopnje odzivnosti na poslana e-poštna sporočila;

 • Spremljanje branja poslanih e-poštnih sporočil, in sicer katero e-poštno sporočilo ste oz niste odprli, katere povezave ste odprli oz kliknili (katere vsebine ste brali oz. si jih ogledovali), koliko časa ste jih brali ali si ogledovali posamezno vsebino;

 • Spletno mesto lahko samodejno zbira tudi nekatere podatke o strojni in programski opremi uporabnikovega računalnika, pa osebni podatek v obliki IP naslova. Osebni podatki, pridobljeni na podlagi obiska spletnega mesta, se ne hranijo ali pa se hranijo v anonimizirani obliki in kot takšni niso neposredno povezljivi z uporabniki. S temi podatki razpolaga Google Analytics, skladno s tem velja, da je podjetje Google LLC v zakonsko dovoljenem obsegu obdelovalec podatkov.

Te informacije bodo uporabljene izključno za izdelavo splošne statistike o uporabi spletnega mesta. Ti podatki se zbirajo s pomočjo piškotkov. Uporaba, upravljanje in brisanje piškotkov je podrobneje opisana v nadaljevanju.

Obdelava podatkov

Upravljalec podatke obdeluje na podlagi zakonskega in zakonitega interesa, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa upravljalec vedno opravi presojo skladno z veljavnim zakonom. Taka nadaljnja uporaba podatkov v psevdonimizirani ali agregirani (združeni) obliki na primer prestavlja zakonito uporabo podatkov za trženjske in druge poslovne oziroma tehnične analize podjetja ŠTAJERLES TRADE d.o.o..

Na podlagi zakonitih interesov podjetje ŠTAJERLES TRADE d.o.o. lahko obdeluje vaše osebne podatke tudi za namene neposrednega trženja (v primeru kupcev), preprečevanje zlorab, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih.

Čas hrambe osebnih podatkov

Podatki, ki jih zbira upravljalec spletnega mesta, se hranijo za potrebe upravljalca spletnega mesta v skladu s pogoji in nameni, opredeljenimi v tej politiki zasebnosti. Osebni podatki se hranijo na spletnem mestu in v primeru nadaljnje obravnave in komunikacije z uporabnikom tudi v drugih bazah podjetja (poslovno informacijski sistem podjetja).

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, ŠTAJERLES TRADE d.o.o. izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

Kot uporabnik lahko zahtevate vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo tako, da nam pošljete sporočilo na naslov ŠTAJERLES TRADE d.o.o., Osluševci 49, 2273 Podgorci, Slovenija, ali na e-naslov info@stajerles-trade.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Uporabniki podatkov

ŠTAJERLES TRADE d.o.o. se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne prodaja, daje v najem ali trguje z njimi. Vaših osebnih podatkov ne bo posredoval ali prenesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, razen v primerih, ko bo to zahtevala zakonodaja ali pravo Evropske Unije (zahteve sodišč, organov pregona, ...).

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebni podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme, kjer se nahajajo vaši osebni podatki;

 • administratorju in skrbniku spletne strani;

 • v nekaterih primerih ponudnikom storitev (tretje osebe), ki nam omogočajo dostop do spletnih strani in razvoj aplikacij, gostovanje, vzdrževanje, varnostno kopiranje, shranjevanje, navidezno infrastrukturo, obdelavo plačil in druge storitve za katere lahko zahtevajo dostop do njih ali njihovo uporabo.

V določenih primerih (npr. remarketing) je upravljalec podatkov in informacij tretja oseba, ki nam jih posreduje na podlagi njihove politike zasebnosti. Uporabniki lahko sami upravljajte s podatki in informacijami oz. nadzorujete obseg teh podatkov in informacij, ki jih pridobimo od tretjih oseb (npr. družbena omrežja) z uporabo nastavitev zasebnosti v nastavitvah uporabniškega računa pri tretjih osebah. ŠTAJERLES TRADE d.o.o. ni odgovoren za to, kar tretje osebe počnejo z vašimi podatki, zato se morate prepričati, da zaupate aplikaciji, in da ima sprejete ustrezne smernice varovanja osebnih podatkov.

Na spletnem mestu ŠTAJERLES TRADE d.o.o. obstajajo povezave do spletnih mest, ki niso pod nadzorom s strani podjetja ŠTAJERLES TRADE d.o.o. . Z obiskom teh strani lahko posredujete svoje informacije tretjim osebam, s katerimi ŠTAJERLES TRADE d.o.o. nima sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov. Te spletne strani imajo svojo politiko zasebnosti skladno s katero obdelujejo vaše osebne podatke. Prosimo preberite njihovo politiko zasebnosti, da se seznanite z načinom obdelave vaših osebnih podatkov na spletnih mestih tretjih oseb, ki jih obiskujete.

Soglasje

Osebne podatke, ki jih upravljalec pridobi na podlagi vaše uporabe spletnega mesta ali ki jih posredujete ob izpolnitvi kateregakoli obrazca na tem spletnem mestu ter ob prijavi na e-novice, obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Upravljalec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljalec v opredelitvi te politike zasebnosti.

Še posebej se uporabnik strinja z obdelavo osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodb in ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, brez omejitev, ter tudi po sklenitvi pogodbe, brez omejitev.

Svoje soglasje za določen namen lahko kadarkoli umaknete tudi s pisnim sporočilom preko navadne pošte ali na elektronski naslov info@stajerles-trade.si. V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za namene, kot so opredeljeni v tej politiki zasebnosti. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

Vaše pravice

V skladu z določili aktualnega in trenutno veljavnega zakona ter Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se s pisno prošnjo obrnite na nas tako, da pošljete sporočilo na naslov ŠTAJERLES TRADE, d.o.o., Osluševci 49, 2273 Podgorci, Slovenija ali na e-naslov dasa.korpar@stajerles-trade.si. Vašo vlogo bo pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) obravnavala in nanjo odgovorila v roku 30 (trideset) dni oz. v skladu z GDPR in določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu:
Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

O piškotkih in njihovi uporabi na naši spletni strani

Kaj so piškotki?

Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Zakaj so piškotki potrebni?

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev; najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno. Razlogov za uporabo piškotkov je več. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju spletnih storitev (npr. spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, o navadah spletnega uporabnika, itd. S pomočjo piškotkov lahko torej ocenimo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta.

O priporočeni in dovoljeni uporabi piškotkov na spletnih straneh si lahko preberete tudi smernice informacijskega pooblaščenca za uporabo piškotkov, ki jih najdete tukaj.

Vedno imate možnost, da piškotke sprejmete ali zavrnete. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar lahko spremenite v nastavitvah tako, da računalnik piškotke zavrne ali pa da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani.

Za informacije o nastavitvah piškotkov kliknite na ime vašega brskalnika:

 

UPORABA PIŠKOTKOV NA NAŠI SPLETNI STRANI

Naša spletna stran uporablja piškotke zato, da lahko izključno za lastne potrebe razločujemo med obiskovalci in štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. V ta namen uporabljamo najbolj razširjeno orodje Google Analytics. Več o Google Analytics piškotkih si lahko preberete s klikom na to povezavo.

Naša spletna stran uporablja tudi piškotke, ki vam zagotavljajo boljšo uporabniško izkušnjo s tem, da si zapomnijo vašo prijavo ali registracijo na spletni strani, vnesene podatke v spletne obrazce in vaše strinjanje z uporabo piškotkov.

Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov, ne bomo posredovali tretjim osebam.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo:

Ime piškotkaNamenČas piškotkaStran
ASP.NET_SessionId
uporabljena za identifikacijo seje uporabnikov
Do konca seje  aaa.bisnode.si
LanguageCookie
piškotek za jezik
Do konca seje   aaa.bisnode.si
__session:0.4407801218873575:
uporabljena za identifikacijo seje uporabnikov
Do konca seje https://stajerles-trade.si/
__stid
Piškotek je nastavljen kot del storitve ShareThis
Do konca seje .sharethis.com
__unam
Piškotek je nastavljen kot del storitve ShareThis
Do konca seje  https://stajerles-trade.si/
frontend ID uporabnikove seje Do konca seje https://stajerles-trade.si/
sm_janu_tpl uporabljena za identifikacijo seje uporabnikov Do konca seje https://stajerles-trade.si/
cookieAlertClosedFlag Piškotek s katerim si stran zapomni vašo odločitev vezano na uporabo piškotkov 1 leto https://stajerles-trade.si/
cookieAlertState Piškotek, ki si zapomni, če je uporabnik sprejel vse ali samo obvezne piškotke 1 leto https://stajerles-trade.si/

Obvezni piškotki

Ti piškotki so nujni za premikanje po spletni strani in uporabo njenih možnosti, kot je dostop do varnih območij spletne strani. Brez teh piškotkov ni možno zagotoviti storitev, ki ste jih zahtevali, na primer obrazec za nagradno igro ipd.

Izvedbeni piškotki

Ti piškotki zbirajo informacije o načinu uporabe spletne strani, na primer katere strani uporabniki najpogosteje obiščejo, in ali se na spletnih straneh pojavijo sporočila o napaki. Ti piškotki ne zbirajo informacij, ki bi lahko identificirale uporabnika. Vse zbrane informacije so združene in zato anonimne. Ti piškotki se uporabljajo samo za izboljšanje delovanja spletne strani.
Z nadaljevanjem uporabe naše spletne strani po tem ko ste dobili obvestilo o piškotkih se strinjate, da na vašo napravo namestimo to vrsto piškotkov.

Funkcionalni piškotki

Ti piškotki omogočajo, da si spletna stran zapomni vaše izbrane možnosti (na primer vaše uporabniško ime, jezik ali regijo, kjer se nahajate) in vam ponudi izboljšane, bolj osebne možnosti. Ti piškotki si lahko zapomnijo tudi spremembe velikosti črk in pisave ter drugih delov spletne strani, ki jih lahko prilagodite. Uporabni so tudi za zagotavljanje storitev, ki ste jih zahtevali, kot je ogled videoposnetka ali komentiranje na blogu. Informacije, ki jih zbirajo ti piškotki, so lahko anonimne in ne sledijo vašemu brskanju po drugih spletnih straneh.

Izbris piškotkotkov

Za izbris piškotkov naših partnerjev, ki delujejo na domeni "https://stajerles-trade.si/" prtisinite na sledečo povezavo: Izbris piškotkov

Sprememba nastavitev

Za spremembo nastavitev piškotkov prtisinite na sledečo povezavo: Nastavitve

 

Avtorske pravice

S to spletno stranjo upravlja ŠTAJERLES TRADE d.o.o. Vsebine, objavljene na spletnih straneh ŠTAJERLES TRADE d.o.o. so last ŠTAJERLES TRADE d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Prav tako si ŠTAJERLES TRADE d.o.o. pridržuje pravico do sprememb vsebin.

Pridržki

ŠTAJERLES TRADE d.o.o. bo na svojih spletnih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti. ŠTAJERLES TRADE, d.o.o. tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na tej spletni strani. ŠTAJERLES TRADE, d.o.o., ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in toplo priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani.

ŠTAJERLES TRADE d.o.o. ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti ŠTAJERLES TRADE d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

Spremembe politike zasebnosti

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe politike zasebnosti za uporabnike spletnega mesta. Uporabnika prosimo, da pred vsako uporabo spletnega mesta preveri datum zadnje spremembe teh splošnih pogojev uporabe.

Veljavnost

Politika zasebnosti na tej povezavi velja od 25. 5. 2018 dalje in se lahko kadarkoli spremeni in dopolni.