Pokličite: +386 (0)2 713 00 00
                    +386 (0)31 612 935

Novice

 

ZLAT AAA certifikat BONITETNE ODLIČNOSTI

 

S 13.11.2018 se lahko pohvalimo z novim certifikatom, ki potrjuje, da v podjetju Štajerles trade d.o.o. dosegamo mednarodni standard bonitetne odličnosti in spadamo v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji.

Naše podjetje izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2018 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

 

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

 

Podjetje Štajerles trade d.o.o. je najvišjo bonitetno oceno odličnosti doseglo tudi leta 2016 in 2017.

Bonitetna ocena odličnosti je ocena, kako bonitetne hiše na osnovi in prepletu različnih kriterijev ocenjujejo boniteto subjekta skozi daljše preteklo in sedanje obdobje. Med drugim so sestavni del ocene tudi ocena plačilne sposobnosti, kreditna sposobnost, zadolženost, dobičkonosnost in razni drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem. 

 

vir: BISNODE d.o.o.